Välkommen till Spinnerivägen 1, Mellersta fabriken, nedre entré, Tollered.