Välkommen till Floda Stationsväg 1, Floda, mitt emot Floda station.

Fysioterapi & hälsa

För ökad rörlighet i muskler och leder. BOKA TID HÄR

FYSIOTERAPI

Akuta besvär från muskler och leder kanske uppstår för att man skadat sig, gjort något för mycket för fort eller kanske är det droppen efter en längre tids överansträngning som rinner över i plötslig smärta.

Smärta, svårigheter att röra sig fullt kan också smyga sig på lite i taget, som man står ut med eller som kanske kommer och går, men som successivt ökar tills man måste göra något åt det.

Dröj inte för länge med att söka sjukgymnastik / fysioterapi eftersom det finns risk för att besvären förvärras och kan ta tid att få bukt med!

Sjukgymnastik har fr.o.m. 1:a januari 2016 bytt namn till fysioterapi. Gamla benämningen kommer att vara kvar bredvid den nya under en övergångsperiod. Tidigare yrkestitel legitimerad sjukgymnast kommer att vara kvar bredvid den nya yrkestiteln legitimerad fysioterapeut ytterligare en tid.