Välkommen till Spinnerivägen 1, Mellersta fabriken, nedre entré, Tollered.

FYSIOTERAPI

Besvär från muskler och leder kanske uppstår för att man skadat sig, gjort något för mycket för fort eller efter en längre tids överansträngning i någon form.

Smärta, svårigheter att röra sig fullt kan också smyga sig på lite i taget, som man står ut med eller som kanske kommer och går, men som successivt ökar tills man måste göra något åt det.

Benämningarna sjukgymnastik/sjukgymnast är sedan 2016 ändrat till fysioterapi/fysioterapeut men båda förekommer fortfarande.