Välkommen till Spinnerivägen 1, Mellersta fabriken, nedre entré, Tollered.

 Utbildning fysioterapi

 • Sjukgymnastexamen, 1996
 • Träning i förebyggande och rehabiliterande syfte, 1997
 • MTT, Medicinsk träningsterapi, 2015
 • Kognitiv rehabiliteringsterapi och fysisk aktivitet, 2016
 • Smärtfysiologi och motorisk kontroll inom muskuloskeletal rehab, 2023
 • Mc Kenzie, A+B, nacke/rygg 2014
 • OMT steg I, 2017
 • Axellina, axelrehabilitering, 2009
 • Fotrehabilitering, 2019
 • Evidensbaserad rehabilitering höft, 2023
 • Basal kroppskännedom I, 2021
 • Yogaträning som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd, 2022
 • Algologi, 2004
 • Inkontinens/ bäckenbottendysfunktion, 2015
 • Yrsel, 2016
 • Tinnitus, 2017
 • Akupunktur grundutb, 2014
 • Akupunktur triggerpunkter, 2014
 • Akupunktur vid inkontinens och graviditetsrelaterad smärta, 2002
 • Modern vattenrehab, 2005
 • Ridterapiutbildning, A-D, 2008-2012
 • Motiverande samtal, 2005

M.fl. kortare utbildningar och kurser inom fysioterapi.