Välkommen till Spinnerivägen 1, Mellersta fabriken, nedre entré, Tollered.

Sjukgymnastik = Fysioterapi

Sjukgymnastik har fr.o.m. 1:a januari 2016 bytt namn till fysioterapi. Gamla benämningen kommer att vara kvar bredvid den nya under en övergångsperiod. Tidigare yrkestitel legitimerad sjukgymnast kommer att vara kvar bredvid den nya yrkestiteln legitimerad fysioterapeut ytterligare en tid.

Akuta besvär från muskler och leder kanske uppstår för att man skadat sig, gjort något för mycket för fort eller kanske är det droppen efter en längre tids överansträngning som rinner över i plötslig smärta.

Smärta, svårigheter att röra sig fullt kan också smyga sig på lite i taget, som man står ut med eller som kanske kommer och går, men som successivt ökar tills man måste göra något åt det.

– Ett första besök hos mig som sjukgymnast omfattar undersökning, bedömning, utformande av en behandlingsplan och inledande behandling.

– Vid återbesök görs en uppföljning av vad som hänt sedan första besöket och fortsatt behandling. Hur många behandlingar/återbesök som behövs är beroende av besvärens omfattning och vilka förutsättningar du som patient har att följa behandling och träning.

– Vid sista besöket görs en sista behandling, utvärdering av behandlingsperioden och ett avslut.

  • Manuell behandling:  jag använder mina händer för att ge muskler och leder bättre förutsättningar till ökad rörlighet. Ibland kan man vara rädd för att rörelser ska göra ont och då hjälper jag till med att ta ut rörelsen.
  • Träning: ett individuellt träningsprogram utformas för just dina besvär, för att stärka muskulatur, öka balans och koordination. Träningen ska vara enkel att utföra hemma.
  • Akupunktur:  för att hjälpa kroppen till smärtlindring, ökad blodcirkulation och läkning  vid muskel- och ledbesvär samt vid huvudvärk och migrän.
  • TENS: (Transkutan elektrisk nervstimulering) är svag ström mellan två plattor som sätts på huden över muskler. Stimuleringen ges för smärtlindring och för att öka blodcirkulationen. Det kan kännas pirrande/surrande, kramande som massage eller en kombination av både beroende vilken frekvens och vilket program som väljs för  behandling.
  • Kroppskännedom: består av enkla rörelseövningar utifrån både kroppsliga och själsliga aspekter. Används vid exv långvarig smärta, stresstillstånd, ångest, oro och nedstämdhet. Syftet med behandlingen är att upptäcka, förstå och stärka sina egna inneboende resurser. Andning, kroppshållning och spänningsgrad är huvudområden att arbeta inom.

Ingen remiss krävs för behandling hos legitimerad sjukgymnast / legitimerad fysioterapeut 

Avtal Västra Götalandsregionen.
200:-/besök, frikort gäller.

Avbokningsvillkor
Senast 24h innan avtalad tid.
Sent återbud eller uteblivet besök debiteras.
Gäller även frikort, ungdom 8-20 år.

Jag för journal enligt Patientdatalagen (2008:355) samt har Patientförsäkring.